Π.Ε.Ευρυτανίας:Αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου Κρίκελλο-Δόμνιστα-Σταύλοι-Άμπλιανη

Αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου Κρίκελλο-Δόμνιστα-Σταύλοι-Άμπλιανη

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕ Ευρυτανίας, Δ/νση Τεχνικών Έργων

τηλ. 2237352421, Κατσαντώνη 2-Καρπενήσι,36100

Πληροφορίες: Δημήτριος Πεταρούδης

36378-353-DIAV.AMPLIANI.pdf
36378-353-DIAKIRIKSI.pdf
36378-353-IPOGEGRAMMENI_PERILIPSI.pdf
36378-353-PERILIPSI_ME_ADA.pdf
36378-353-TIP.IPEFTHINI_DILOSI.doc

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 240000,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 25/06/2024
Ημ/νία λήξης: 25/06/2024
ΑΔΑ: 6ΔΓ07ΛΗ-ΒΔ9
Αρ. Πρωτ.: 33955/257/17-02-2017
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 36378/353/21-02-2017