9η πρόσκληση υποβολής προσφορών στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων της Π.Ε. Βοιωτίας-Π.ΣΤ.Ε. για το σχολικό έτος 2022-2023

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 140.769,28€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 08/11/2022
Ημ/νία λήξης: 19/11/2022
Αρ. Πρωτ.: 253714