«Παροχή υπηρεσιών φύλαξης α) Στατικής φύλαξης, Υπηρεσίας κέντρων λήψης σημάτων και Υπηρεσίες περιπολίας των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας & β) Υπηρεσίας κέντρων λήψης σημάτων και Υπηρεσίες περιπολίας των Αντλιοστασίων Άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου» για δύο έτη 2023-2025

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 228655,01
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Κτίρια
Ημ/νία έκδοσης: 18/11/2022
Ημ/νία λήξης: 03/12/2022
ΑΔΑ: 22PROC011624855
Αρ. Πρωτ.: 260801/17-11-2022
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email