Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κατακόρυφης σήμανσης στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Φθιώτιδας 2016

Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κατακόρυφης σήμανσης στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Φθιώτιδας 2016

 

 Στοιχεία επικοινωνίας:

 Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Φθιώτιδας, Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων,

Δ/νση: Υψηλάντη 4 όροφος 1ος –  35131 ΛΑΜΙΑ

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2231354235,  FAX επικοινωνίας 22313-54222, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Χριστοπούλου Θεοδώρα

34067-316-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 210000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 17/04/2024
Ημ/νία λήξης: 17/04/2024
ΑΔΑ: 73887ΛΗ-Γ5Θ
Αρ. Πρωτ.: 33442/736/17-02-2017
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 71Θ97ΛΗ-ΓΦΕ