Προμήθεια, Μεταφορά & εγκατάσταση μονάδων αιθουσών (διδασκαλίας – γραφείων) & χώρων υγιεινής (WC) ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για την στέγαση του ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας

Προμήθεια, Μεταφορά & εγκατάσταση μονάδων αιθουσών (διδασκαλίας – γραφείων) & χώρων υγιεινής (WC) ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για την στέγαση του ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.
Λ.ΧΑΪΝΑ 93. ΧΑΛΚΙΔΑ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΤΗΛ 2221353710-711.E-mail:papakyriakou.k@pste.gov.gr, paliaroutis.k@pste.gov.gr

αδα_περιληψη διαγωνισμου προμηθειασ _ μεταφορασ αιθουσων εεεεκ_ω3κο7λη-μδσ

αδαμ_διακηρυξησ προμηθεια αιθουσων εεεεκ

αδαμ_προκηρυξησ προμηθεια αιθουσων εεεεκ

εεεσ

Παροχή διευκρινίσεων

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1334160,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Κτίρια
Ημ/νία έκδοσης: 11/11/2022
Ημ/νία λήξης: 16/12/2022
Αρ. Πρωτ.: 256041/11-11-2022
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email