Είδη βασικής υλικής συνδρομής για το επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαικής βοήθειας προς τους άπορους (ΤΕΒΑ)

ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ)

 

Π.Ε.Βοιωτίας

email: dmakri@viotia .gr, Τηλ.: 2261350290    FAX: 2261350265                                                          

Πληροφορίες.:  Δέσποινα Μακρή

32716-296-DIAKIRIKSI_VASIKHS_SINDROMIS.pdf
32716-296-PERILIPSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 103346,18
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Ημ/νία έκδοσης: 19/01/1970
Ημ/νία λήξης: 11/01/1970
ΑΔΑ: 7ΛΤ27ΛΗ-Ο5Ζ
Αρ. Πρωτ.: 32544/694/16-2-2017
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 32716/296/16-2-2017