Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2023,2024 & 2025

Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2023,2024 & 2025

Στοιχεία επικοινωνίας:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,

Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Δ/νση Αγροτικής & Αλιευτικής Πολιτικής,

Ταχ. Δ/νση: Αρκαδίου 8 όροφος 2ος – 35131 ΛΑΜΙΑ

Τηλέφωνο: 2231030752

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2022-OJS213-611352-el

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΛΙΚΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΛΙΚΟ

espd-request-v2 (1)

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 2650000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Ημ/νία έκδοσης: 01/11/2022
Ημ/νία λήξης: 07/12/2022
ΑΔΑ: Ψ93Ν7ΛΗ-Π2Σ
Αρ. Πρωτ.: 247670/01-11-2022