Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Αποκατάσταση πτερυγοτοίχων γεφυρών μέσου ρου Βοιωτικού Κηφισσού

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Αποκατάσταση πτερυγοτοίχων γεφυρών μέσου ρου Βοιωτικού Κηφισσού

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Λ.Καλυβίων 2,3ος όροφος, 35132-,ΛΑΜΙΑ

29251-262-DIAKIRIKSI.pdf
29251-262-ENTYPO_OIKONOMIKHS_PROSFORAS.pdf
29251-262-ESY.pdf
29251-262-PROIPOLOGISMOS_MELETHS.pdf
29251-262-TEXNIKI_EKTHESI.pdf
29251-262-TIMOLOGIO_MELETHS.pdf
29251-262-TEYD.doc

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 100000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Υδραυλικά
Ημ/νία έκδοσης: 28/05/2024
Ημ/νία λήξης: 28/05/2024
ΑΔΑ: 6Υ9Ο7ΛΗ-ΘΑΟ
Αρ. Πρωτ.: 22681/361/02-02-2017
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 29251/262/13-02-2017