Ανοικτός Διαγωνισμός για την ΄΄Μίσθωση μηχανημάτων για άρση καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε.Φωκίδας΄΄

Ανοικτός Διαγωνισμός για την ΄΄Μίσθωση μηχανημάτων για άρση καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε.Φωκίδας΄΄

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37 ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΚ 33100
ΤΗΛ. ΕΠ. 2265350636 ΦΑΧ 2265350512
E-MAIL: k.kavvouras@fokida.gr

ΠΕΡΙΛ ΜΙΣΘ ΜΗΧΑΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ Ψ5ΙΡ7ΛΗ-6ΘΩ

ΔΙΑΚ ΜΙΣΘ ΜΗΧΑΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ

espd-request-v2-3

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 80000,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Ημ/νία έκδοσης: 03/10/2022
Ημ/νία λήξης: 17/10/2022
ΑΔΑ: Ψ5ΙΡ7ΛΗ-6ΘΩ
Αρ. Πρωτ.: 224416/3663