Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης δύο νέων δρομολογίων για την μεταφορά μαθητών στο νομό Φωκίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37 ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΚ 33100
ΤΗΛ. ΕΠ. 2265350636 ΦΑΧ 2265350512
E-MAIL: k.kavvouras@pste.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜ ΜΕΤΑΦ ΜΑΘ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 13627,70€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 29/09/2022
Ημ/νία λήξης: 04/10/2022
Αρ. Πρωτ.: 222150/3626