Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Συντήρηση και λειτουργία της σήραγγας Τυμφρηστού

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Συντήρηση και λειτουργία της σήραγγας Τυμφρηστού

 

Στοιχεία επικοινωνίας;

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε. – Λ.Καλυβίων 2 – 35132 – ΛΑΜΙΑ

Πληροφορίες: Σπύρος Μαραζιάρης – Τηλ. 22313-52694

28652-253-TEXNIKI_PERIGRAFI.pdf
28652-253-TSY.pdf
28682-253-DIAKIRIKSI.pdf
28682-253-ESY.pdf
28682-253-OIKONOMIKI_PROSFORA.pdf
28682-253-PROIPOLOGISMOS.pdf
28682-253-TIMOLOGIO_MELETHS.pdf
28682-253-TEYD.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 500000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 13/06/2024
Ημ/νία λήξης: 13/06/2024
ΑΔΑ: 7ΞΗΦ7ΛΗ-Ι7Β
Αρ. Πρωτ.: 24860/404/06-02-2017
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 28682/253/10-2-2017