17η Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας ΠΕ Φθιώτιδας για το σχολικό ετος 2022-23

17η Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας ΠΕ Φθιώτιδας για το σχολικό ετος 2022-23

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

email: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354743 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία,

Πληροφορίες: Βασιλική Παλαιολόγου

17η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_ΚΗΜΔΗΣ

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 175.937,58€ άνευ ΦΠΑ
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 27/09/2022
Ημ/νία λήξης: 07/10/2022
Αρ. Πρωτ.: 215673/5774
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 220636/2193/28-09-2022
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email