Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού τάφρων & εργασιών πρασίνου στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2022

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (με ΑΔΑΜ) με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού τάφρων & εργασιών πρασίνου στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2022».

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.
Λ.ΧΑΪΝΑ 93. ΧΑΛΚΙΔΑ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ,

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΗΛ 2221353710-711.

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΔΑ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2022

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

espd

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ_ΑΚΡΙΒΕΣ

ΑΔΑ_ΑΠΟΦΑΣΗΣ_ΨΩ0Ι7ΛΗ-ΔΧΚ

ΑΔΑΜ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 500000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Περιβαλλοντικά
Ημ/νία έκδοσης: 13/09/2022
Ημ/νία λήξης: 17/10/2022
ΑΔΑ: 60ΘΜ7ΛΗ-Ο4Ε
Αρ. Πρωτ.: 206424/6021
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email