Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού έργου: Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης έμπροσθεν Κέντρου Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Κύμης

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού έργου: Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης έμπροσθεν Κέντρου Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Κύμης

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ,

ΧΑΪΝΑ 93, 34132, ΧΑΛΚΙΔΑ,

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΗΛ: 2221353834, 2221353818

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΥΜΗΣ file-47

ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚ ΤΟΙΧ ΜΥΛ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 74400,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 12/09/2022
Ημ/νία λήξης: 03/10/2022
ΑΔΑ: ΨΠΣΤ7ΛΗ-9ΣΔ
Αρ. Πρωτ.: 205760/6509
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email