Π.Ε.Εύβοιας: Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομενων Ροβιές-Ηλια Λ. Αιδηψου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ :ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΒΙΕΣ -ΗΛΙΑ – Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΧΑΪΝΑ 93, 34132, ΧΑΛΚΙΔΑ,
ΤΗΛ: 2221353818- 2221353808, ΜΕΡΤΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΣΕΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

 

27222-238-EIDIKI_SIGGRAFI.pdf
27222-238-espd_request.pdf
27222-238-PERIGRAFIKO_TIMOLOGIO.pdf
27222-238-PERILIPSI.pdf
27222-238-PROIPOLOGISMOS.pdf
27222-238-SAY_FAY.pdf
27222-238-TEXNIKI_PERIGRAFI.pdf
20170207espd-request.xml
ODHGIES_SIMPLIROSIS_EEES.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 8000000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 13/06/2024
Ημ/νία λήξης: 17/01/1970
ΑΔΑ: 6ΠΧΙ7ΛΗ-Ρ4Ω
Αρ. Πρωτ.: 211645/5666
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 27222/238/08-02-2017