Η Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για το έργο «Κατασκευή νέας περίφραξης και συμπληρωματικών εργασιών στο Εκκλησιαστικό Λύκειο Λαμίας» με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 191602

Η Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για το έργο «Κατασκευή νέας περίφραξης και συμπληρωματικών εργασιών στο Εκκλησιαστικό Λύκειο Λαμίας» με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 191602

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος,

email: x.kontaktsi@pste.gov.gr., τηλ.: 22313-54218 fax: 22313-54222, Τ.Δ/νση:Υψηλάντη 4, Τ.Κ.35131, Λαμία,

Πληροφορίες:Χρυσάνθη Κοντακτσή

5_ΕΣΥ εκκλησιαστικο λυκειο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ_ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___310822

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Τεχνική Περιγραφή_εκκλησιαστικο λυκειο

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

espd-request-v2

espd-request-v2(1)

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 95000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Κτίρια
Ημ/νία έκδοσης: 31/08/2022
Ημ/νία λήξης: 23/09/2022
ΑΔΑ: ΨΡ667ΛΗ-ΓΚ4
Αρ. Πρωτ.: 196061/9794/30-08-2022
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email