Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού έργου: Επισκευή αλιευτικού καταφυγίου Πηλίου Ευβοίας

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού έργου: Επισκευή αλιευτικού καταφυγίου Πηλίου Ευβοίας

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ευβοίας

ΧΑΪΝΑ 93, 34132, ΧΑΛΚΙΔΑ, ΠΑΤΕΡΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΗΛ: 222135385 2221353818,

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΚ ΠΗΛΙΟΥ file-45

ΜΕΛΕΤΗ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 74400,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Λιμενικά
Ημ/νία έκδοσης: 29/08/2022
Ημ/νία λήξης: 12/09/2022
ΑΔΑ: ΨΒΧ07ΛΗ-Β20
Αρ. Πρωτ.: 194489/6175
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email