16η Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας ΠΕ Φθιώτιδας ( 7 Δρομολόγια) για το σχολικό έτος 2022-2023

16η Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας ΠΕ Φθιώτιδας ( 7 Δρομολόγια ) για το σχολικό έτος 2022-2023

Στοιχεία επικινωνίας:

Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

email: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354743 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία,

Πληροφορίες: Βασιλική Παλαιολόγου

16η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 105144,20€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 12/08/2022
Ημ/νία λήξης: 22/08/2022
ΑΔΑ: 22PROC011098780
Αρ. Πρωτ.: 186683/5017
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email