Διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την «Εκμίσθωση κυλικείου του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

Διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την «Εκμίσθωση κυλικείου του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

Τηλ.: 2261350290

9ΩΜΚ7ΛΗ-ΦΜΥ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 0
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Ημ/νία έκδοσης: 11/08/2022
Ημ/νία λήξης: 22/08/2022
ΑΔΑ: 9Μ2Δ7ΛΗ-ΠΓΒ
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email