Περίληψη διακήρυξης έργου: Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού & σηματοδότησης Οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας για τα έτη 2020-2022 (Β΄Φάση)

Περίληψη διακήρυξης έργου: Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού & σηματοδότησης Οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας για τα έτη 2020-2022 (Β΄Φάση)

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ,

ΧΑΪΝΑ 93, 34132, ΧΑΛΚΙΔΑ,
ΤΗΛ: 2221353841- 2221353818,

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΣΜΟΥ ΣΗΜΑΤ ΕΥΒΟΙΑΣ Β ΦΑΣΗ

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 500000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 10/08/2022
Ημ/νία λήξης: 05/09/2022
ΑΔΑ: 62ΛΨ7ΛΗ-ΔΨΥ
Αρ. Πρωτ.: 184812/5853
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email