Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης: “Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για ένα έτος 2022-2023 Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας”

Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης: “Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για ένα έτος 2022-2023 Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας”

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/

Γ. Καραϊσκάκη 1, 36100 Καρπενήσι ,πληροφορίες: Ε. Σανούλη,τηλ.φαξ: 2237350726,

email: e.sanouli@pste.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6ΟΩΓ7ΛΗ-ΠΙΘ

ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3248 ΟΙΚΟΘΕΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 85600,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Καύσιμα - Λιπαντικά
Ημ/νία έκδοσης: 04/08/2022
Ημ/νία λήξης: 19/08/2022
ΑΔΑ: 6ΟΩΓ7ΛΗ-ΠΙΘ
Αρ. Πρωτ.: 180599/3184
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email