Έργο: «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού Π.Ε. Φωκίδας»

Έργο: «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού Π.Ε. Φωκίδας»

Α.ΚΑΣΔΑΝΑΣΤΑΣΗ 2265350562, Η.ΚΟΛΟΒΟΣ 2265350564

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Τεχνική περιγραφή

Προυπολογισμός

ΕΣΥ ν 4412

174098_2979 ΤΕΛΙΚΟ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 137000,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 18/07/2022
Ημ/νία λήξης: 26/08/2022
ΑΔΑ: 6ΥΝΠ7ΛΗ-4ΕΡ
Αρ. Πρωτ.: 165455/2827
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email