8η Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μεταφορά μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για το σχολικό έτος: 2022-2023, στα πλαίσια του ΔΣΑ

8η Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μεταφορά μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για το σχολικό έτος: 2022-2023, στα πλαίσια του ΔΣΑ

Τηλ.: 2261350273

ΑΝΑΡΤΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΣΑ-8η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣΑ

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 3220230,00€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορές & Επικοινωνίες
Ημ/νία έκδοσης: 25/07/2022
Ημ/νία λήξης: 04/08/2022
ΑΔΑ: 22PROC010990637
Αρ. Πρωτ.: 170712_4141