Περίληψη διακήρυξης έργου: Σήμανση οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας για τα έτη 2020-2022 (Β΄Φάση)

Περίληψη διακήρυξης έργου: Σήμανση οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας για τα έτη 2020-2022 (Β΄Φάση)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ,

ΧΑΪΝΑ 93, 34132, ΧΑΛΚΙΔΑ,

ΤΗΛ: 2221353836- 2221353818, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔ ΕΥΒΟΙΑΣ Β ΦΑΣΗ

ΤΕΥΧΗ

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 750000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 07/07/2022
Ημ/νία λήξης: 29/08/2022
ΑΔΑ: ΨΣ3Μ7ΛΗ-ΝΧΚ
Αρ. Πρωτ.: 155626/4948
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email