Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων έτους 2015 στην Π.Ε.Βοιωτίας

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, έτους 2015, στην Π.Ε. Βοιωτίας»

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Π.Ε. Βοιωτίας-Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής – Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

email:gtsifis@viotiac.gr,Τηλ. 2261350175, Fax:2261021758, Τ.Δ/νση: Φίλωνος 35-39-Λιβαδειά, Τ.Κ. 32100
Πληροφορίες: Γεώργιος Τσιφης

56460-357-PROKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 211836,41€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Γεωτεχνικά
Ημ/νία έκδοσης: 24/04/2015
Ημ/νία λήξης: 25/05/2015
ΑΔΑ: ΩΖΧΧ7ΛΗ-ΔΔΒ
Αρ. Πρωτ.: 5295/22-04-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 56460/357/29-04-2015