Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την προμήθεια εβδομήντα (70) οχημάτων για τις ανάγκες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ,με την διαδικασία της λειτουργικής χρονομίσθωσης (Operational Leasing) χρονικής διάρκειας (60) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την προμήθεια εβδομήντα (70) οχημάτων για τις ανάγκες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ,με την διαδικασία της λειτουργικής χρονομίσθωσης

(Operational Leasing) χρονικής διάρκειας (60) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης

Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

email: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354743 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία,

Πληροφορίες: Βασιλική Παλαιολόγου

Περιληψη διακηρυξης leasing (1)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ β

espd-request-v2 (2)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΑΔΑ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 2474544,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Οχήματα: ανταλλακτικά - εξαρτήματα
Ημ/νία έκδοσης: 24/06/2022
Ημ/νία λήξης: 29/07/2022
ΑΔΑ: ΩΝ8Κ7ΛΗ-Η91
Αρ. Πρωτ.: 147991/4234