Η Π.Στ.Ε. – Π.Ε.Εύβοιας προκηρύσσει δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό του άρθρ. 27 του Ν.4412/16) με αντικείμενο την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη αποκατάστασης από θαλάσσια διάβρωση της Παραλίας Λουκισίων”

Η Π.Στ.Ε. – Π.Ε.Εύβοιας προκηρύσσει δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό του άρθρ. 27 του Ν.4412/16) με αντικείμενο την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη αποκατάστασης από θαλάσσια διάβρωση της Παραλίας Λουκισίων”

Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Εύβοιας,

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Χαϊνά 93 (Διοικητήριο), Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα. Πληροφορίες: Ελένη Βασιλείου τηλ. 22213 53836, email: vasiliou.e@pste.gov.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: τηλ. 2221353824-5, email: dte-evo@pste.gov.gr

144641_4513_20220627_s_Διαβιβαστικό ΕΦΗΜΕΡ. new ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ

144641_4513_20220627_syn._ ΡΡ4Ε7ΛΗ-ΨΨ3_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΔΑΜ και ΑΔΑ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Merged(1_2_A1_A7)_signed

Α_8) ΣΧΕΔΙΟ Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ_new ΛΟΥΚΙΣΙΑ

Α_9) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡ_new ΛΟΥΚΙΣΙΑ_signed

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 65000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Μελέτες
Τύπος: Τοπογραφικά, Γεωλογικά, Λιμενικά
Ημ/νία έκδοσης: 27/06/2022
Ημ/νία λήξης: 29/07/2022
ΑΔΑ: ΡΡ4Ε7ΛΗ-ΨΨ3
Αρ. Πρωτ.: 144641/4513/27-06-2022