Η Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκηρύσει ανοικτό διαγωνισμό για το έργο «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Στυλίδας» με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 189971

Η Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκηρύσει ανοικτό διαγωνισμό για το έργο «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Στυλίδας» με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 189971

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος,

Τ.Δ/νση:Υψηλάντη 4, Τ.Κ.35131, Λαμία, Πληροφορίες:Χρυσάνθη Κοντακτσή τηλ.: 22313-554218 fax: 22313-54222,

email: x.kontaktsi@pste.gov.gr

Τιμολόγιο Μελέτης_Πλατεία Στυλίδας

6ΧΝΞ7ΛΗ-Γ9Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων_Πλατεία Στυλίδας -AA

Γενικό_Έντυπο_Οικονομικής_Προσ_220622(1)

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων_Πλατεία Στυλίδας

Εντυπο Σαυ__Πλατεία Στυλίδας –

Προυπολογισμος_Πλατεία Στυλίδας

Τεχνική Περιγραφή_Πλατεία Στυλίδας

 

 

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 990000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα, Κτίρια, Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 22/06/2022
Ημ/νία λήξης: 22/07/2022
ΑΔΑ: 6ΧΝΞ7ΛΗ
Αρ. Πρωτ.: οικ.141034/6586/22-06-2022
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email