ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ: Αποκατάσταση αναχωμάτων και συρματοκιβωτίων Σπερχειού ποταμού και παραποτάμων στην περιοχή του Δήμου Λαμιέων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΚΣΙ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕ Φθιώτιδας,Δ/νση Τεχνικών Έργων

τηλ. 2231354252, fax 2231354229,Υψηλάντη 4-Λαμία

Πληροφορίες: Γ.Νικολακόπουλος

296-93-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1200000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Υδραυλικά
Ημ/νία έκδοσης: 23/01/1970
Ημ/νία λήξης: 25/01/1970
ΑΔΑ: 6ΡΡΨ7ΛΗ-ΨΝ9
Αρ. Πρωτ.: 11191/296/19-01-2017
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 296/93/19-01-2017
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email