Συντήρηση Τμήματος Εθνικής οδού 3 Π.Ε.Φθιώτιδας

Συντήρηση Τμήματος Εθνικής οδού 3 Π.Ε.Φθιώτιδας

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε.Φθιώτιδας, Δ/νση Τεχνικών Εργων

τηλ. 22313-54229, ΦΑΞ 22313-54222

Πληροφορίες: Γεώργιος Μούρτζος

294-95-PERILIPSI_DIAKIRIKS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 300000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα, Στατικά, Υδραυλικά
Ημ/νία έκδοσης: 16/06/2024
Ημ/νία λήξης: 16/06/2024
ΑΔΑ: Ω8ΘΗ7ΛΗ-9ΚΑ
Αρ. Πρωτ.: 11187/295/19-01-2017
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 295/94/19-01-2017