Επαναληπτικός Δημόσιος Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Εκμίσθωση του Κυλικείου του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας
Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών.
Τηλ.22213-53710, 22213-53711
 Αγγελική Γιαννουλάκου. giannoulakou.a@naevias.gr

2-1.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 54000
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Μισθώσεις
Τύπος: Κτίρια
Ημ/νία έκδοσης: 19/01/2017
Ημ/νία λήξης: 26/01/2017
ΑΔΑ: 7ΣΚΜ7ΛΗ-ΗΨΒ
Αρ. Πρωτ.: 6622/168/18-01-2017
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 10307/84/18-01-2017