Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας έτους 2015 στην Π.Ε. Βοιωτίας

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Βοιωτίας

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Π.Ε.Βοιωτίας, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής-Τμήμα Ποιοτικού & Φυτουγειονομικού Ελέγχου

email: U10201@minagric.gr/gtsifis@viotia.gr, Τηλ.:2261350175,2261350177,Fax: 2261021758, Τ.Δ/νση: Φίλωνος 35-39 -Λιβαδειά, Τ.Κ. 32100

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΦΗΣ  

56459-356-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 47553,97€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Γεωτεχνικά
Ημ/νία έκδοσης: 28/04/2015
Ημ/νία λήξης: 18/05/2015
ΑΔΑ: 7ΦΠΧ7ΛΗ-ΩΨΜ
Αρ. Πρωτ.: 5169
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 56459/356/29-04-2015
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email