Συνοπτικός δημόσιος διαγωνισμός για την Προμήθεια Χρώματος Διαγράμμισης και Yαλοσφαιριδίων για τη συντήρηση του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισμού 70.000,00 €.

Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, email: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354743 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία, Πληροφορίες: Βασιλική Παλαιολόγου

9864_192_01_2017-1.pdf
10100-83-DIEFKRINISEIS.pdf
17409_320_ANAVOLI_ANOIGMATOS_PROSFORON.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 70000
Τόπος: Έδρα Π.Σ.Ε.
Είδος Διαγ/σμού: Συνοπτικός
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 18/01/2017
Ημ/νία λήξης: 31/01/2017
ΑΔΑ: ΩΛΔΘ7ΛΗ-ΒΣΠ
Αρ. Πρωτ.: 9864/192/18-01-2017
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 10100/83/18-01-2017