Έργο: «Αντικατάσταση και τοποθέτηση στηθαίων στο Οδικό δίκτυο ΠΕ Φωκίδας»

Έργο: «Αντικατάσταση και τοποθέτηση στηθαίων στο Οδικό δίκτυο ΠΕ Φωκίδας»

Α.ΚΑΣΔΑΝΑΣΤΑΣΗ 2265350562, Α.ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ 2265350568

1_ Τεχνικη Εκθεση ΑΑ(1)

2_ Προυπολογισμός ΑΑ

3_ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΑ(1)

4_ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΑ

Ν. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΠΕΡΙΛΗΨΗ 100 ΑΔΑ-ΑΔΑΜ

Διαβιβαστικο Στις Εφημεριδες ΑΑ

 

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 100000,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 08/06/2022
Ημ/νία λήξης: 27/06/2022
ΑΔΑ: 6Π0Ι7ΛΗ-Ζ4Ο
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email