Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού έργου: Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού δικτύου Ν. Σκύρου για τα έτη 2021-2022

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού έργου: Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού δικτύου Ν. Σκύρου για τα έτη 2021-2022

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΧΑΪΝΑ 93, 34132, ΧΑΛΚΙΔΑ,
ΤΗΛ: 2221353815- 2221353818, ΠΑΤΕΡΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΟΔ Ν ΣΚΥΡΟΥ file-20

ΜΕΛΕΤΗ(1)

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 600000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 09/06/2022
Ημ/νία λήξης: 04/07/2022
ΑΔΑ: 6ΧΠ87ΛΗ-5ΝΞ
Αρ. Πρωτ.: 129625/4013
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email