Έργο: «Συντήρηση και αποκατάσταση οδοστρώματος και τεχνικών έργων στις εθνικές οδούς 48 & Ιτέας – Ναυπάκτου και στις Eπαρχιακές οδούς 8 & 13»

Έργο: «Συντήρηση και αποκατάσταση οδοστρώματος και τεχνικών έργων στις εθνικές οδούς 48 & Ιτέας – Ναυπάκτου και στις Eπαρχιακές οδούς 8 & 13»

Στοιχεία επικοινωνίας:

Α.ΚΑΣΔΑΝΑΣΤΑΣΗ 2265350562, Α.ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ 2265350568

Διαβιβαστικο Στις Εφημεριδες ΑΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1,89 ΑΔΑ-ΑΔΑΜ ΑΑ

1_ Τεχνικη Εκθεση ΑΑ

2_ Προυπολογισμός ΑΑ

3_ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΑ

4_ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΑ

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1890000,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 01/06/2022
Ημ/νία λήξης: 20/06/2022
ΑΔΑ: 6ΘΦΟ7ΛΗ-ΒΕΙ
Αρ. Πρωτ.: 121015/2115
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email