Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας για το Προσωπικό της Π.Ε. Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας για το Προσωπικό της Π.Ε. Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ταχ. Δνση : Λ. Χαϊνά 93
Ταχ. Κώδικας : 34 100, ΧΑΛΚΙΔΑ
Πληροφορίες : Καρλατήρα Α., Παλιαρούτης Κ.
Αρ.Τηλεφ. : 22213 53725, 22213 53710
Εmail. :karlatira.a@pste.gov.gr

ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 35000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Ημ/νία έκδοσης: 31/05/2022
Ημ/νία λήξης: 09/06/2022
Αρ. Πρωτ.: 119767/3667/31-05-2022
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email