Η Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκηρύσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του υποέργου:”Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας 2021″ Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 189324

Η Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκηρύσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του υποέργου:”Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας 2021″ Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 189324

Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Υψηλαντου 4, Τ.Κ.35131, Λαμία,

Πληροφορίες: Ιωάννης Ζωβοΐλης,τηλ.: 22313-54246,email:i.zovoilis@pste.gov.gr,

Ελένη Θωμοπούλου τηλ.2231354237, email:e.thomopoulou@pste.gov.gr

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___300522

ΕΕΕΣ

timologio

texniki ekthesi

proipologismos

eidiki siggrafi ipoxreoseon

diakirixi_merged

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 300000,00€
Τόπος: Έδρα Π.Σ.Ε.
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 27/05/2022
Ημ/νία λήξης: 16/06/2022
ΑΔΑ: Ψ48Χ7ΛΗ-7ΘΝ
Αρ. Πρωτ.: 117452/5375
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email