Η Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκηρύσει ανοικτό διαγωνισμό για το έργο «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου πρώην Θεραπευτηρίου Χρόνιων παθήσεων Δομοκού» με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 188705

Η Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκηρύσει ανοικτό διαγωνισμό για το έργο «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου πρώην Θεραπευτηρίου Χρόνιων παθήσεων Δομοκού» με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 188705

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος,

email: x.kontaktsi@pste.gov.gr, τηλ.: 22313-554218 fax: 22313-54222, Τ.Δ/νση:Υψηλάντη 4, Τ.Κ.35131, Λαμία

Πληροφορίες:Χρυσάνθη Κοντακτσή

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑΜ_ΑΔΑ

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___290422

Αντίγραφο του ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ

5_ΕΣΥ_ΕΠΙΚΑΙΡΟΠ_ΜΕ_4782_2021_sign-min

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 400000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Κτίρια
Ημ/νία έκδοσης: 29/04/2022
Ημ/νία λήξης: 27/05/2022
ΑΔΑ: 9Ω7Φ7ΛΗ-8ΟΛ
Αρ. Πρωτ.: οικ. 91960/4000/28-04-2022
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email