Η Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκηρύσει την έναρξη της διαδικασίας ανοικτού διαγωνισμού,για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο:«Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση υποδομών των ΤΟΕΒ 5ης ΚΑΙ 6ης Θεσσαλιώτιδας στην Π.Ε.Φθιώτιδας>>

Η Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκηρύσει την έναρξη της διαδικασίας ανοικτού διαγωνισμού,για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο:«Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση υποδομών των ΤΟΕΒ 5ης ΚΑΙ 6ης Θεσσαλιώτιδας στην Π.Ε.Φθιώτιδας»

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος,

email:artemis.bakoumi@pste.gov.gr  ,τηλ.2231354236,  fax: 22313-54222,Τ.Δ/νση:Υψηλάντη 4, Τ.Κ.35131, Λαμία

Πληροφορίες:Άρτεμις Μπακούμη

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ- 3ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΟΕΒ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_3ο ΥΠΟΕΡΓΟ τοεβ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ+ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ -ΑΔΑ

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___250522

espd-request-v2ΤΟΕΒ3

_3ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΟΕΒ ΕΣΥ

_ 3ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΟΕΒ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1000000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Υδραυλικά
Ημ/νία έκδοσης: 23/05/2022
Ημ/νία λήξης: 20/06/2022
ΑΔΑ: 68ΝΔ7ΛΗ-Α98
Αρ. Πρωτ.: 112046/5090
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email