Ετήσια ασφάλιση των οχημάτων και των μηχανημάτων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, για το έτος 2022 – 2023

Ετήσια ασφάλιση των οχημάτων και των μηχανημάτων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, για το έτος 2022 – 2023

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

Γ. Καραϊσκάκη 1, πληροφορίες κΙωάννης Καραθάνος, τηλ 2237350762

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : http: //www.pste.gov.gr.

2020_ΑΔΑΜ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (7.)000,00

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ (2022)

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ (2022)

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 7000,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Οχήματα: ανταλλακτικά - εξαρτήματα
Ημ/νία έκδοσης: 19/05/2022
Ημ/νία λήξης: 31/05/2022
ΑΔΑ: 22PROC010577548
Αρ. Πρωτ.: 109108/2020/18-05-2022
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email