Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών νέων δρομολογίων δημόσιων σχολείων για τις ανάγκες των Πανελλαδικών Εξετάσεων και του Ειδικού Μαθήματος των Αγγλικών σχ. έτους 2022 στην Περιφερειακή Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδος έτους 2022 συνολικού Προϋπολογισμού 19.362,65€ συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών νέων δρομολογίων δημόσιων σχολείων για τις ανάγκες των Πανελλαδικών Εξετάσεων και του Ειδικού Μαθήματος των Αγγλικών σχ. έτους 2022 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδος έτους 2022
συνολικού Προϋπολογισμού 19.362,65€ συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ.

Τηλ.: 2261350273, 290

ΑΝΑΡΤΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ & ΑΓΓΛΙΚΑ 2022

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 19362,65
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 18/05/2022
Ημ/νία λήξης: 25/05/2022
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 22PROC010574235
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email