Π.Ε.Εύβοιας: Εκτέλεση εργασιών καταγραφής και ερμηνείας της παθολογίας των βραχωδών πρανών στο υπερκείμενο τμήμα της Ι.Μ.Αγίου Γεωργίου και στο τμήμα του Ι.Ν.Επισκοπής στο Κάστρο Σκύρου

Εκτέλεση εργασιών καταγραφής και ερμηνείας της παθολογίας των βραχωδών πρανών στο υπερκείμενο τμήμα της Ι.Μ.Αγίου Γεωργίου και στο τμήμα του Ι.Ν.Επισκοπής στο Κάστρο Σκύρου

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε.Εύβοιας, Δ/νση Τεχνικών Έργων

τηλ.2221353818-2221353813

Πληροφορίες: Μερτίρη Παρασκευή-Πολίτης Ευάγγελος

214567-1895-DIORTHOSI_SFALMATON.pdf
214567-1895-ESY-TELIKO_XATZHPAKOU.pdf
214567-1895-PERILIPSI_KASTROU.pdf
214567-1895-SINTOMI_TEXNIKI_PERIGRAFI.pdf
214567-1895-TELIKOS_PROIPOLOGISMOS.pdf
214567-1895-TEYD-KASTRO.doc
214567-1895-TIMOLOGIO_MELETHS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 2150000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Κτίρια
Ημ/νία έκδοσης: 24/04/2024
Ημ/νία λήξης: 24/04/2024
ΑΔΑ: Ω3ΝΟ7ΛΗ-Κ2Χ
Αρ. Πρωτ.: 213996/5710
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 214567/1895/29-12-2016