Μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Βοιωτίας για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017

∆ιακήρυξη διεθνούς  ηλεκτρονικού  ανοικτού  µειοδοτικού  διαγωνισµού  για  ην  ανάθεση υπηρεσιών  µεταφοράς  µαθητών,  χωρικής  αρµοδιότητας  Π.  Ε.  Βοιωτίας  για  τα σχολικά  έτη2015-2016  και2016-2017,  συνολικού  προϋπολογισµού4.719.760,94€
ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και δικαιωµάτων προαίρεσης(CPV 60130000  Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Π.Ε.Βοιωτίας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών

email: dmakri@viotia.gr, Τηλ.:2261350290,Fax: 2261350291, Τ.Δ/νση: Φίλωνος 35-39-Λιβαδειά, Τ.Κ. 32100

Πληροφορίες: Δέσποινα Μακρή

 

56341-355-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 3797072,36€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Χαρτικά - Γραφική Ύλη - Εκτυπώσεις, Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 23/04/2015
Ημ/νία λήξης: 02/06/2015
Αρ. Πρωτ.: 1960/23-04-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 56341/355/29-04-2015