Η Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκηρύσει την έναρξη της διαδικασίας ανοικτού διαγωνισμού,με προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο:«Αντιπλημμυρική προστασία, αναβάθμιση Πάρκου & Δημοτικής Αγοράς Στυλίδας»

Η Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκηρύσει την έναρξη της διαδικασίας ανοικτού διαγωνισμού,με προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο:«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ

Read More »

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για το Έργο :«Αντικατάσταση ιρλανδικών διαβάσεων στη ΤΚ Αργυροχωρίου του Δήμου Λαμιέων » με Κωδικό CPV: 45246410-0

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για το Έργο :«Αντικατάσταση ιρλανδικών διαβάσεων στη ΤΚ Αργυροχωρίου του Δήμου Λαμιέων » με

Read More »

Επαναληπτικός Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια εξοπλισμού (Οπτικοακουστικός εξοπλισμός-Ομάδα Β’) για το Πολιτιστικό-Πνευματικό Κέντρο Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας

Επαναληπτικός Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια εξοπλισμού (Οπτικοακουστικός εξοπλισμός-Ομάδα Β’) για το Πολιτιστικό-Πνευματικό Κέντρο Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας. Στοιχεία επικοινωνίας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.

Read More »

Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών του έργου «Καθαρισμός Αρδευτικών Καναλιών Κωπαΐδας για τα έτη 2021-2022″

Τηλ.: 2261350244, 273    FAX: 2261350265 ΑΝΑΡΤΕΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ espd-request-v2 ΑΝΑΡΤΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Read More »

Η Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκηρύσει την έναρξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο:«Καθαρισμός Υφιστάμενου Υδραύλακα Περιοχής Λιμογαρδίου>>

Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, Τ.Δ/νση:Υψηλάντη 4, Τ.Κ.35131, Λαμία, Πληροφορίες:Άρτεμις Μπακούμη τηλ.2231354236  fax: 22313-54222,email:artemis.bakoumi@pste.gov.gr   ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΛΙΜΟΓΑΡΔΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΚΑΙ

Read More »

Περίληψη Διακήρυξης Νο 4 /2021 Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Ανάδειξη αναδόχου «Παροχής υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη Π.Ε. Φθιώτιδας για 24 μήνες

Περίληψη Διακήρυξης Νο 4 /2021  Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Ανάδειξη αναδόχου «Παροχής υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη Π.Ε. Φθιώτιδας» Στοιχεία επικοινωνίας:

Read More »