Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μελανιών εκτύπωσης για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα, πολυμηχανήματα και fax, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας, των Δ/νσεων Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης του νομού και του ΚΕΣΥ

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μελανιών εκτύπωσης για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα, πολυμηχανήματα και fax, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας, των

Read More »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ προμήθεια 10.000 τμχ γρήγορου τεστ (Rapidtest) αντιγόνου για την άμεση ανίχνευση του ιού “Covid-19” για τις ανάγκες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισμού 65.000,00€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής

Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε., Τμήμα Προμηθειών, email: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354743 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία, Πληροφορίες: Βασιλική Παλαιολόγου ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ RAPIDΤΕΣΤ_21PROC008825080 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ RAPID

Read More »

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Ευβοίας

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Ευβοίας Στοιχεία επικοινωνίας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Λ.ΧΑΪΝΑ 93. ΧΑΛΚΙΔΑ. KΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΗΛ

Read More »

17/2021 Πρόσκληση για την υποβολή προσφορώνγια την κατηγορία Δ “ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ” στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης μέσω ΔΣΑ για την ανάθεση Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών “Μεταφοράς Μαθητών των Δημόσιων Σχολικών Μονάδων Α’/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Εύβοιας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Λ.ΧΑΪΝΑ 93. ΧΑΛΚΙΔΑ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ, ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΗΛ 2221353710-709. 17_2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Read More »

16/2021 Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β “ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ” στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης μέσω ΔΣΑ για την ανάθεση Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών “Μεταφοράς μαθητών των Δημόσιων Σχολικών Μονάδων Α’/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Εύβοιας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Λ.ΧΑΪΝΑ 93. ΧΑΛΚΙΔΑ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ, ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΗΛ 2221353710-709. 16_2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Read More »

Προμήθεια δέκα πέντε (15) web καμερών και ισόποσων μικροφώνων Η/Υ, απαραίτητων για τη συμμετοχή των υπαλλήλων της ΠΕ Ευρυτανίας στις τηλεδιασκέψεις που πραγματοποιούνται στην Π. Στ. Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού 600,00 € με ΦΠΑ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο της σύμβασης

Προμήθεια δέκα πέντε (15) web καμερών και ισόποσων μικροφώνων Η/Υ, απαραίτητων για τη συμμετοχή των υπαλλήλων της ΠΕ Ευρυτανίας στις τηλεδιασκέψεις που πραγματοποιούνται στην Π.

Read More »