Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου “ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ”

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 6800000
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 28/12/2022
Ημ/νία λήξης: 24/01/2023
ΑΔΑ: Ψ9Χ177ΛΗ-ΑΤΑ
Αρ. Πρωτ.: 289679/23-12-2022
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email