Βελτίωση οδικής ασφάλειας στην Επαρχιακή οδό Καρπενήσι – Προυσσός – Ασπρόπυργος

Βελτίωση οδικής ασφάλειας στην Επαρχιακή οδό Καρπενήσι – Προυσσός – Ασπρόπυργος

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ,

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 2, Τ.Κ.36100, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΝ. ΒΟΝΟΡΤΑΣ, ΤΗΛ. 2237352428

1_ ΠΥ ΒΟΑ ΠΡΑΝΗ ΚΑΡΠ-ΠΡΟΥΣ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΑ

3_Τεχνική Περιγραφή — ΒΟΑ ΠΡΑΝΗ ΚΑΡΠ-ΠΡΟΥΣ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 2εκ ΑΑ

8.2 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ +ΠΕΡΙΛΗΨΗ)– ΒΟΑ ΠΡΑΝΗ ΚΑΡΠ-ΠΡΟΥΣ-ΑΣΠΡ__ΑΔΑΜ–22PROC011886009

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 2000000,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 22/12/2022
Ημ/νία λήξης: 17/01/2023
ΑΔΑ: 9Μ6Θ7ΛΗ-ΤΙ4
Αρ. Πρωτ.: 288821
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email