Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε.Εύβοιας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με αντικείμενο την κατασκευή έργων προστασίας από τη διάβρωση εξαιτίας της κυματικής δράσης του παραλιακού δρόμου του οικισμού Πλατάνας Κύμης, με τίτλο: “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΚΥΜΗΣ”.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε.Εύβοιας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με αντικείμενο την κατασκευή έργων προστασίας από τη διάβρωση εξαιτίας της κυματικής δράσης του παραλιακού δρόμου του οικισμού Πλατάνας Κύμης, με τίτλο: “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΚΥΜΗΣ”.

Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Εύβοιας, Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Χαϊνά 93 (Διοικητήριο), Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα

email: mertiri.p@evia.pste.gov.gr

Πληροφορίες: κ. Παρασκευή Μερτίρη, τηλ. 22213 53818, fax: 22213 53851,

Προκήρυξη πλατανασ file-58(1)

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΠΛΑΤΑΝΑΣ file-61

Μελέτη

espd-request-v2_πλατανα

Έντυπο οικονομικής προσφοράς 194683

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 5645161,29€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Λιμενικά
Ημ/νία έκδοσης: 22/12/2022
Ημ/νία λήξης: 27/01/2023
ΑΔΑ: Ψ5887ΛΗ-ΨΥΑ
Αρ. Πρωτ.: 287975/22-12-2022
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email